Gezinshuis Altena
 
Voorbeeldafbeelding

Thuis voor kinderen en tieners.

Gezinshuis Altena is een Thuis: fijne en veilige plek om te wonen en/of op te groeien.
We wonen als gezinsvorm in een ruim pand midden in het dorp. Jongeren die in het gezinshuis wonen komen vanuit de regio , zodat ze in hun eigen netwerk kunnen blijven van school, familie en vrienden.

De kracht in het gezinshuis is professioneel opvoeden in een gewone gezinssituatie. Het is de bedoeling dat jongeren langdurig in het gezinshuis blijven tot ze op zichzelf gaan wonen.

De gezinshuisouder wordt bijgestaan door een professioneel team en samenwerken met biologisch ouders is belangrijk.

 
 

NO -GO

In onze gezinshuis is (soft) drugs verboden en roken onder de 18 jaar wordt sterk ontmoedigd.