Gezinshuis Altena
 
Vertrouwenspersoon :i  Ingrid Lelieveld.

Kwaliteit

Gezinshuis Altena maakt gebruik van een kwaliteitshandboek om richting te geven aan het professioneel handelen in het gezinshuis. Dit hebben we digitaal ondergebracht in KMS van Ovezo.

Hierin staat onder meer het privacyreglement en de klachtenregeling.

*

Gezinshuis Altena krijgt orthopedagogische ondersteuning van K2O

*

Gezinshuis Altena heeft een vast vertrouwenspersoon die regelmatig op bezoek komt vanuit : www.akj.nl

Ingrid Lelieveld is als onafgelijkelijk vertrouwspersoon verbonden aan ons gezinshuis. Haar e-mail is  : ilelieveld@zorgbelang-brabant.nl

De medezeggenschap van cliënten binnen het gezinshuis is individueel ingeregeld door inspraak bij het hulpverleningsplan en pedagogische klimaat

 
Mocht een client klachten hebben, die niet naar tevredenheid opgelost kunnen worden samen met de zorgverlener, dan kan client contact opnemen met onafhankelijk Klachtenportaal Zorg over de geleverde zorg en een klacht indienen.
 

Contra's

 

Niet iedereen komt in aanmerking om te wonen in Gezinshuis Altena.

Contra's om bij ons te wonen

* (ernstige) gedrags- of persoonlijkheidsproblematiek (bijvoorbeeld     borderline , bipolair stoornis, schizofrenie)

* verslaafd is aan alcohol of drugs

* een psychiatrische problematiek heeft waardoor zelfstandig leven in de (nabije) toekomst geen reële mogelijkheid is


* kort geleden in aanraking is geweest met politie/justitie, waarbij agressief of gewelddadig gedrag een rol speelde.

* Automutilatie (zelfbeschadiging)

* Ernstige autisme


In het kennismakingsgesprek zullen we bespreken of er sprake is van één van deze situaties.